Eldre nyhetssaker:

På bilutstillingen i Paris som pågår akkurat nå ble det på noen få timer i løpet av onsdag reservert over 1.000 biler av...
– Det er viktig at klimatilpasning blir en vesentlig del av offentlig planlegging, slik at vi står bedre forberedt til å møte utfordringene...
De 195 landene som i 2015 på FNs klimakonvensjon skrev under Parisavtalen vedtok et langsiktig globalt temperaturmål. Målet var å holde økningen i den...
Ifølge meldingen som er lagt ut er bakgrunnen at det høsten 2017 ble vedtatt en ny strategi og styringsmodell for Miljøstiftelsen Bellona. Nå...
Hun er med i Klimautvalget i Spire, Utviklingsfondets avlegger, og Pindsle har også rukket å delta på FNs klimatoppmøte som ungdomsdelegat fra Norge. Malin...
Regnet som fulgte i mange regioner, har i tillegg bidratt til å fylle opp slunkne norske vannkraftmagasiner. Ifølge Energi Norge produserte norske vindturbiner over...
I talen sin i Central Park i New York opplyste utviklingsminister Nikolai Astrup at den norske regjeringen legger nye, friske penger på bordet. I...
Fiskeridirektoratets opprenskingstokt med det innleide skipet MS Vendla strakte seg fra russergrensa til Runde på Sunnmøre. Det ble satt strek 24. september, og...
Den nye dobbeltsporede banen gir en generell reisetidsreduksjon på 20 minutter mellom byene i Grenland og Vestfold. Så kjapt blir ikke strekningen tilbakelagt med...
I anleggsperioden er faren for forstyrrelser størst, men i driftsfasen som følger etterpå blir arealer som tidligere har vært uforstyrret mindre attraktive for...
Det lille fjellandet i Asia har riktignok ingen stor stamme, i 2009 var det 121 ville tigere der. Nå har tallet økt til...
Debutbanen i Norge er Stampesletta på Lillehammer, og produktet som brukes heter Saltex Biofill. Leverandøren Unisport Skandinavia i Askim opplyser at det industrielt behandlede...
(Ikke-redaksjonelt) Vi jobber med et bokprosjekt som støttes av Norsk Faglitterær Forfatterforening (NFFO) om stress i arbeidslivet. Vi leter etter intervjuobjekter for å...
Det  26 000 kvadratmeter store nybygget får i tillegg prognosestyring for energiforbruket ved hjelp av værdata. Enova har støttet prosjektet. Dette skal være første gang...
Bakgrunnen er at et regjeringsnedsatt ekspertutvalg anbefaler at miljøansvaret og innsigelsesmyndigheten flyttes til de nye fylkeskommunene. Lederne i DNT (Turistforeningen), Sabima, Naturvernforbundet, Framtiden i...
I første kvartal 2018 ble det solgt økologiske matvarer gjennom dagligvarehandelen for 1,4 mrd. kroner. Dette er ni prosent mer enn i samme...
Den nye rapporten fra Norsk klimastiftelse heter "Plast og klima - to sider av samme sak". Lanseringen skjedde på et frokostseminar i Oslo...
Bergen kommune har siden 2009 hatt prosjektet Renere Havn Bergen løpende, og mandag 17. september var første del av tre ferdig - ryddingen...
I Bærum er det badegjester som har nytt godt av pilotprosjektene. Nå vil både øst og sørvest sette opp farten. På Forus i Stavanger...
For omlag 5 lapper kan ladeboksen fra Heidelberg kjøpes nå, fra for eksempel Amazon.  Tyske Heidelberg har bekledd topposisjonen blant leverandørene til grafisk produksjonsindustri...