Eldre saker:

Er nominert til Næringslivets klimapris

Pon Equipment, Tine og Yara og Kongsberggruppen er de tre virksomhetene som er i den store finalen. Det var nominert...

Verken fugl eller fisk på Løvebakken

Tankevekker av plastsøppel De to sandefjordkunstnerne har i flere år turnert rundt i landet med Den kulturelle skolesekken, og sammen...

Nytt oljefunn i Barentshavet

Det er Equinor som har funnet feltet, som i følge Oljedirektoratet er beregnet å inneholde mellom 12 og 25...

Opo blir ikke bygget ut: – Stor seier for vassdragsnaturen, sier...

SKL mente at en utbygging ville gi bedre flomsikring, men både Norges vassdrags- og energidirektorat, Odda kommune og mange...

Otovo henter 100 mill til Europa-satsing. Nysnø går tungt inn

Sammen med KLP er Nysnø Klimainvesteringer de største nye investorene i denne kapitalutvidelsen. I tillegg har noen mindre, nye investorer...

Nå starter gravingen etter miljøsynder på Kjeller Flyplass

Det første hullet i miljøkartleggingen på Kjeller Flyplass er allerede gravd. I denne omgang skal det graves ca 160...

Oslo-bygg får 12.000 kWh solstrøm – bare fra rekkverkene

Det er Gjøvik-bedriften Sagstuen AS som står for den litt utradisjonelle delen av energiløsningene til "Orkla House", et næringsbygg...

Kommersiell bruk av torv skal utfases

Bakgrunnen for å opprette en utfasingsplan, er at uttak av torv gir utslipp av klimagasser og fører til store...

New York saksøker ExxonMobil for klimasvindel

Ved at oljeselskapet underspilte forventet risiko knyttet til klimaendringer, ble forretningsvirksomheten skadelidende, hevdes det i anklagen fremmet gjennom statsadvokaten. Over...

DNV inn: Mongstad styrkes i teknologiutvikling på karbonfangst

Det som er verdens største testanlegg for karbonfangst, TCM på Mongstad utenfor Bergen, har signert en samarbeidsavtale med DNV...

Kommune-Norge er ikke nok forberedt på klimaendringer

DSB har funnet at kommunene i Norge jobber bra med samfunnssikkerhet, men påpeker at det må jobbes mer systematisk...

Får klimanøkkelrolle: Over 2 millioner flere bybeboere hver uke

En av sesjonene på møtet i Krakow samlet ledere fra næringsliv og myndigheter i en diskusjon om klimaløsninger for...

Lederen for FNs klimapanel kommer til Zerokonferansen

Dermed har Zero skaffet seg et svært solid og høyaktuelt toppnavn til årets konferanse. Den nye rapporten fra IPCC...

EU-krav: Vi må kildesortere langt mer enn i dag

I oppfølgingen av dette har Miljødirektoratet fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å utarbeide et forslag til en...

Fiji på Stortinget

- Hvor er vi? - Hvor skal vi? - Hvordan kommer vi oss dit? Disse spørsmålene kunne vært hentet fra...

Bellonas nye ledergruppe er klar

- Det er bred, solid og utfyllende kompetanse som nå er på plass, sier daglig leder Hauge i pressemeldingen...

Svalbard: Urovekkende funn av det som trolig er “nye” klimagasser

Funnene er gjort av NILU - Norsk institutt for luftforskning i forbindelse med Miljødirektoratets screeningprogram for nye miljøgifter. Konsentrasjonen av...

Havforsuring i Arktis skjer fort og ventes å gi store konsekvenser

En ny rapport om dette, utført av Arktisk råds arktiske overvåkings- og evalueringsprogram (AMAP), er nettopp lagt fram på en...

Spøkelsesgarn blir til sykkelvesker

En av produktseriene til Axiom Cycling Gear heter "Seymour", og er sykkelvesker i forskjellige utgaver. Det spesielle med sykkelveskene er...

Kevin Anderson: – Vi trenger en Marshall-plan for klimaet

Se intervjuet med Kevin Anderson i denne videoen. (DemocracyNow! / Creative Commons) A new report from the United Nations’ climate panel...