I USA brukes allerede betegnelsen “Monsanto Papers” om saken. Monsanto har i mange år visst at glyfosat, hovedingrediensen i Roundup, kan gi risiko for kreft, og denne kunnskapen har blitt forsøkt holdt skjult, hevder enkelte medier i USA, og støtter seg til de frigitte dokumentene.

Roundup – et Monsanto-produkt – er verdens mest brukte giftige sprøytemiddel og selges overalt også i Norge, i hagesentre, landbruksbutikker og andre utsalg. Det brukes både av bønder i storskala landbruksproduksjon, såvel som av vanlige hageeiere, og det er ingen restriksjoner på kjøp av giften her i landet.

Nettstedet Sustainable Pulse kaller de frigitte rettsdokumentene om Monsanto-sakene en “skatt av informasjon”. Blant annet dokumenteres det at Monsanto påvirket EPA, USAs øverste miljømyndighet, til å klassifisere glyfosatgiften slik at den fikk status som ikke kreftfremkallende. Det skjedde i 1985, på tross av at dyreforsøk på rotter hadde vist at giften hadde potensiale til å fremkalle kreft (karsinogen effekt). En hovedspiller i dette arbeidet for Monsanto var nå avdøde George Levinskas, som var ansatt fra 1971 og ble direktør for avsnittet for miljøvurdering og toksikologi i konsernet.

Annonse

Levinskas var på 70-tallet også involvert i studier på PCB, i dag et ulovlig stoff. Monsanto forsket på PCB og ifølge Sustainable Pulse fant de at stoffet var giftigere enn de først hadde antatt. Rotteforsøk i 1975 viste at PCB-eksponering i visse tilfeller utløste kreft hos dyrene. Levinskas skal da i et notat til laboratoriet ha skrevet “vi foreslår at rapporten endres slik at det står: “virker ikke å være kreftfremkallende“. I den endelige rapporten fra laboratoriet var alle referanser til kreft blitt fjernet, skriver Sustainable Pulse.

Du kan lese alt av “Monsanto Papers” i en lenket oversikt her.

Aktivistnettverket SumOfUs, som i lengre tid har arbeidet for å stoppe Monsantos fusjon med tyske Bayer, mener at kjemikaliekonsernet i årtier har satt folks helse på spill. De hevder at Monsanto i en dekkaksjon først finansierte egen forskning som konkluderte i favør av glyfosatbruk, for så å betale forskerne for å skrive artikler i vitenskapelige tidsskrift der man viste til forskningen. Artiklene ble så brukt av både EPA og EUs myndigheter for matvaresikkerhet slik at Roundup fikk passere som et middel som var trygt å bruke på matavlinger, skriver SumOfUs.

Eksponering for glyfosat har i nyere tid blitt mye knyttet til en nyresykdom, “Chronic Kidney Disease of Unknown Etiology (CKDu).

I EU har et forbud mot glyfosat vært til vurdering. Sommeren 2016 bestemte EU-kommisjonen at glyfosat skal være lovlig å selge og bruke inntil videre i 18 måneder, altså fram til årsskiftet 2017/2018.

Statens Vegvesen besluttet i 2014 å slutte å sprøyte med Roundup i kantryddingen langs veiene i Norge, men inngåtte kontrakter med underleverandører som kan tenkes å bruke middelet, løper i noen tilfeller til 2018.


Foto: Skjermdump av internt Monsanto-notat, skrevet av George Levinskas.