I USA brukes allerede betegnelsen «Monsanto Papers» om saken. Monsanto har i mange år visst at glyfosat, hovedingrediensen i Roundup, kan gi risiko for kreft, og denne kunnskapen har blitt forsøkt holdt skjult, hevder enkelte medier i USA, og støtter seg til de frigitte dokumentene.

Roundup – et Monsanto-produkt – er verdens mest brukte giftige sprøytemiddel og selges overalt også i Norge, i hagesentre, landbruksbutikker og andre utsalg. Det brukes både av bønder i storskala landbruksproduksjon, såvel som av vanlige hageeiere, og det er ingen restriksjoner på kjøp av giften her i landet.

Nettstedet Sustainable Pulse kaller de frigitte rettsdokumentene om Monsanto-sakene en «skatt av informasjon». Blant annet dokumenteres det at Monsanto påvirket EPA, USAs øverste miljømyndighet, til å klassifisere glyfosatgiften slik at den fikk status som ikke kreftfremkallende. Det skjedde i 1985, på tross av at dyreforsøk på rotter hadde vist at giften hadde potensiale til å fremkalle kreft (karsinogen effekt). En hovedspiller i dette arbeidet for Monsanto var nå avdøde George Levinskas, som var ansatt fra 1971 og ble direktør for avsnittet for miljøvurdering og toksikologi i konsernet.

Levinskas var på 70-tallet også involvert i studier på PCB, i dag et ulovlig stoff. Monsanto forsket på PCB og ifølge Sustainable Pulse fant de at stoffet var giftigere enn de først hadde antatt. Rotteforsøk i 1975 viste at PCB-eksponering i visse tilfeller utløste kreft hos dyrene. Levinskas skal da i et notat til laboratoriet ha skrevet «vi foreslår at rapporten endres slik at det står: «virker ikke å være kreftfremkallende«. I den endelige rapporten fra laboratoriet var alle referanser til kreft blitt fjernet, skriver Sustainable Pulse.

Du kan lese alt av «Monsanto Papers» i en lenket oversikt her.

Aktivistnettverket SumOfUs, som i lengre tid har arbeidet for å stoppe Monsantos fusjon med tyske Bayer, mener at kjemikaliekonsernet i årtier har satt folks helse på spill. De hevder at Monsanto i en dekkaksjon først finansierte egen forskning som konkluderte i favør av glyfosatbruk, for så å betale forskerne for å skrive artikler i vitenskapelige tidsskrift der man viste til forskningen. Artiklene ble så brukt av både EPA og EUs myndigheter for matvaresikkerhet slik at Roundup fikk passere som et middel som var trygt å bruke på matavlinger, skriver SumOfUs.

Eksponering for glyfosat har i nyere tid blitt mye knyttet til en nyresykdom, «Chronic Kidney Disease of Unknown Etiology (CKDu).

I EU har et forbud mot glyfosat vært til vurdering. Sommeren 2016 bestemte EU-kommisjonen at glyfosat skal være lovlig å selge og bruke inntil videre i 18 måneder, altså fram til årsskiftet 2017/2018.

Statens Vegvesen besluttet i 2014 å slutte å sprøyte med Roundup i kantryddingen langs veiene i Norge, men inngåtte kontrakter med underleverandører som kan tenkes å bruke middelet, løper i noen tilfeller til 2018.


Foto: Skjermdump av internt Monsanto-notat, skrevet av George Levinskas.

2 KOMMENTARER

 1. Writing a medical thesis or dissertation is a task done by almost all postgraduate and master’s medical students. Dissertation is derived from the Latin word disserto which means discuss. It is essential to write successful medical papers such as medicine essays and medical thesis papers. There are several reasons as to why students write medicine essays. One of the reasons is to promote enhancement of critical judgment, research skills as well as analytical skills. Moreover, medicine essay writing produce students with the ability to 4evaluate and analyze data critically.

  The initial step for writing medicine essays is to choose a topic. A writer should have at least three topics to choose from. The topic has to be interesting, feasible and relevant. It is essential to write quality medicine essay. Hence, students need to have analytical skills and perfect writing skills. The writing skills will enable them write outstanding essay papers that can be highly regarded by instructors and professors. Teachers often require a lot and expect a lot from their students in terms of medicine essay writing. for this reason, students find essay writing to be an extremely difficult task and hence resort to buying custom medicine essays.

  A custom medicine essay has to be written by professional writers who are qualified in the field of nursing. Moreover, the custom medicine essay has to be original and plagiarism free. This means that it has to be written from scratch by experts with many years experience. The many years experience should enable a writer to write any form of medical paper including medical thesis, medicine essay and even medicine research paper. Moreover, experience will enable a writer to write a medicine essay that can guarantee academic success.

  Students get custom medicine essays from custom writing company. It is essential to choose the best company so that one can get the best custom medicine essay. The best and the most reliable medicine essay writing company should have some unique characteristics such as affordability and the ability to provide original and superior quality medicine essays. The other quality is that the company has to hire expert writers who can write quality medicine essays and other types of medical papers. The essays should not only be quality but also plagiarism free and free of grammatical and spelling mistakes.

  A custom medicine essay has a similar structure to any other academic essay assignment. It has an introduction that introduces the topic and tells the reader what the essay is all about. The second section is the body that has many paragraphs supporting the main topic. Finally there is the conclusion that briefly summarizes what has been discussed in the body section of the essay. Students should choose reliable writing companies so that they can get quality custom papers on several fields such as technology, sociology and law in addition to medicine field.

  Our custom writing company is the best company that all clients should rely on when in need of any given type of medicine paper. We provide quality papers that not only plagiarism free but also original. Moreover, our custom papers are affordable and able to guarantee academic excellence at all times. All our medical papers are reliable and sure of satisfying clients at all times.

   

 2. Writing doctoral dissertation is a prerequisite before a PhD degree conferred to you. It usually entails conducting some form of research. Dissertation writing is therefore not among the simplest form of writing you will come across. Dissertation writing process will normally begin by selecting of a topic or a concept. The topic should be on a relevant field and that which would lead to development of new knowledge in the field. While selecting a topic for dissertation writing, ensures that your topic is simple, realistic and attainable. After you have decided on a topic, you need to embark on writing a dissertation proposal. A dissertation proposal is a detailed work plan that provides specific details on how your dissertation project will be conducted. The proposal should contain; an introduction of the topic, the problem statement of your dissertation, objectives, research questions and hypothesis of your study and research methods you plan on using. A proposal in dissertation writing should also contain a literature review. A literature review is a detailed analysis of what other authors have said about your topic of study. The dissertation proposal should also include a work schedule and a budget plan for your dissertation project. After writing your proposal the next step is the collection and analysis of data. There are many approaches for collecting and analyzing data and the choice of these will dependent on the study. Then next is the actual dissertation writing. Dissertation papers should contain all those details included in the proposals. It should also encompass chapters that present the results and finding of the study. Dissertation writing should follow specific structure and style of formatting. This again will vary depending on your study type, institution or field of study. This process of dissertation writing consumes a lot of time and requires a lot of expertise and experience. These sometimes present a challenge to many students when it comes to dissertation writing. We are now providing dissertation writing services. We are offering dissertation papers for a variety of academic fields including; history, sciences, business, psychology and literature among many others. We have highly experienced writers who are also experts in dissertation writing. These dissertation writers are all PhD graduates who have years of practice in writing and have never disappointed when it comes to writing dissertation papers. Our writers will ensure that all the standards for your dissertation writing are adhered to. Though some standard requirement will vary from one dissertation papers to the other, there are some dissertation writing standard requirements that apply to all dissertation papers. One of them is the use of correct language, sentences, spelling and punctuations. Errors committed in such areas my completely alter what you intended to communicate in your dissertations. Another requirement is that your dissertation papers should be original and plagiarism free. To ensure that our papers remain 100 percent original and non-plagiarized we have instructed our writers to always start the writing process from scratch. We also scan all our papers using plagiarism checking software before we hand them over to our client. When you purchase our dissertation writing services, you receive papers that are guaranteed to satisfy your individual needs. This is because all our dissertation papers are custom written which ensures that we are able to adhere to our customers’ concerns and focus in meeting their expectations. Our dissertation writing services are also available at affordable prices.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Din kommentar
Ditt navn her