Oslo: Trossamfunnene kommer sammen for regnskogen

227

Lanseringen av Interfaith Rainforest Initiative skjer på Nobels Fredssenter i Oslo i dag, mandag.

Religiøse ledere fra hele verden er til stede: Muslimer, hinduer, kristne, buddhister, daoister og jøder. Til møtet kommer også representanter for en rekke urfolksgrupper, som i så mange sammenhenger er kjent for å være regnskogenes viktigste beskyttere mot industriell utnyttelse (og utryddelse).

Vertskap for møtet er FNs utviklingsprogram UNDP, Regnskogfondet og Klima- og miljødepartementet, ved klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Også H.M. Kongen er tilstede under møtet.

Initiativet skal mobilisere trossamfunn over hele kloden til å diskutere det åndelige og moralske ansvaret de deler for å beskytte regnskogen, samt spre forståelse og kunnskap om dette ut i sine menigheter, moskeer og templer.

Hvert år hogges et regnskogareal på størrelse med Østerrike. Regnskogene er avgjørende for å holde klimaendringene under kontroll og bevare det biologiske mangfoldet på kloden. Mer enn 1,6 milliarder mennesker er direkte eller indirekte avhengige av verdens regnskoger.


 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Din kommentar
Ditt navn her