(Climate Central / The Guardian) Ny forskning viser at antall valper som overlever er sterkt fallende. Årsaken til at den afrikanske villhunden strever antas å være økt varme i leveområdene i Kenya, Botswana og Zimbabwe.

Rutinen for mødrene er å forlate valpene i hiet i tidlige morgenstunder og på kveldstid for å jakte byttedyr. Den varmeste tiden på dagen har heller ikke før vært brukt til jakt av villhunden, men på grunn av økt hete i senere år har tidsrommet for jakt blitt innsnevret. Følgen er mindre mat til valpene og økt dødelighet.

Ifølge The Guardian / Climate Central er det nå bare 7.000 ville individer igjen av den afrikanske villhunden. Arten har mistet 93 prosent av sitt tidligere leverareal til menneskelig aktivitet.


 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Din kommentar
Ditt navn her