torsdag, januar 17, 2019
Hjem Nyheter Nye pantesatser fra nyttår

Nye pantesatser fra nyttår

762

Klima- og miljødepartementet melder at de hever pantesatsene til 2 kroner for bokser og flasker på en halv liter eller mindre. Pantesatsene på større bokser og flasker blir 3 kroner.

Annonse

De gamle pantesatsene på henholdsvis 1 krone og 2,50 kroner ble forrige gang justert på begynnelsen av 90-tallet. Den reelle verdien var derfor om lag halvert.

De nye pantesatsene vil tre i kraft ved nyttår. De gamle satsene vil kunne brukes i en overgangsperiode frem til 1. september 2018 slik at bransjen gis tid til å merke ny emballasje og oppdatere systemene.

KLD anfører at høyere pantesatser enn i våre naboland kan føre til handelslekkasje fordi produktene i Norge blir oppfattet  som dyrere. Det kan øke forsøplingen fra importerte flasker og bokser som ikke kan pantes i Norge, og høye pantesatser øker risikoen for falsk merking av emballasjen og dermed svindel, skriver departementet.