KLP trekker seg ut av oljesand

  545

  KLP har besluttet å ikke investere i selskaper med 30 prosent eller mer i inntekt fra utvinning av oljesand, eller i selskaper som har en kombinert inntekt fra oljesandutvinning og kullvirksomhet som overstiger 30 prosent.


  Beslutningen ble tatt etter en gjennomgang av klima- og miljørisikoen knyttet til ukonvensjonell olje- og gassutvinning, melder selskapet.

  Annonse

  Hvilke selskaper dette gjelder, blir offentliggjort senest i forbindelse med oppdateringen av KLP-listen 1. juni 2018.

  – Klima- og miljøkonsekvensene av oljesandutvinning er like store som ved utvinning av kull. KLP vil derfor utvide de produktbaserte utelukkelseskriteriene med oljesand, sier Anne Kvam, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

  KLP trakk seg ut av kullvirksomhet i 2014. For kort tid siden meldte selskapet at de ekskluderte kullselskapene Albioma og Arch Coal fra sin portefølje.

  Øker satsing på fornybart i utviklingsland

  Samtidig med at investeringene i oljesandselskaper trekkes ut, har selskapet bestemt at satsingen på fornybar energi i utviklingsland skal økes.

  – KLPs største miljøeffekt er gjennom investeringer som øker verdens tilgang på fornybar energi. Det var derfor KLP i 2014 øremerket den summen som ble trukket ut av kullselskaper til ny produksjonskapasitet av fornybar energi i fremvoksende økonomier, og det er derfor vi nå velger å øke fornybarinvesteringene ytterligere, sier konsernsjef Sverre Thornes (bildet).

  Sverre Thornes, konsernsjef i KLP (Foto: KLP)

  KLP har forpliktet seg til å investere 1,075 milliarder kroner i ny produksjonskapasitet for fornybar energi i utviklingsland, men sier de vil øke beløpet i 2018. Selskapet jobber med å investere i prosjekter med samarbeidspartnere som blant annet Norfund og Climate Investor One.

  Ifølge KLP har investeringene hittil resultert i fem nye fornybarprosjekter i utviklingsland og tre prosjekter som er under bygging. Til sammen tilfører disse markedet over 960 megawatt av fornybar kapasitet, og i tillegg er en rekke prosjekter under planlegging, opplyser selskapet.


  Hovedfoto/illustrasjon: Pixabay