Roper nytt varsku om smelting av Grønlandsisen

  Havnivået kan stige mye fortere enn tidligere antatt fordi Grønlandsisen smelter i hurtig tempo.

  431

  I den mest omfattende studien som er gjort på smelting av Grønlandsisen hittil, har forskerne funnet at nesten all økning i nedsmeltingen har skjedd i løpet av de siste to tiårene.

  Det gir en pekepinn om at isen der i økende grad blir mer sensitiv for temperaturøkninger, tror forskerne, som har publisert sitt materiale i tidsskriftet Nature. The Guardian skriver om saken.

  Issmelting fra Grønland er pr nå den største enkeltkilden til et høyere havnivå. I dag stiger det globale havnivået 4 mm årlig, og 20 % av dette stammer fra Grønland. Stigningstempoet ventes å gå dobbelt så fort innen utløpet av århundret.

  Annonse

  Hvis all is på Grønland smelter vil havet stige med 7 meter.

  – Rekker ikke å tilpasse oss

  En av forfatterne av studien, Michiel van den Broeke fra universitetet i Utrecht, sier dette:

  – På et eller annet tidspunkt vil havnivået stige raskere enn vi rekker å tilpasse oss, og vi må virkelig unngå den situasjonen ved å redusere utslippene. Jeg tror dette er en av mange wake-up calls som vi har hatt i de siste tiårene. Den kobler helt klart menneskeskapt global oppvarming til stigning i havnivåene.

  Les hele saken på The Guardian.