Et XR-møte som beveget folk

Inger Østenstad (bildet) ledet det første orienteringsmøtet for Extinction Rebellion i Oslo onsdag kveld. Foredraget hennes gjorde inntrykk på de frammøtte.

1154
Foredragsholder Inger Østenstad.

Det til tross for at mange i salen virket å være garvede miljøvernere og aktivister som trolig hadde mye av faktakunnskapen på plass før møtet.

Presentasjonen av jordas status i dag – klimasituasjonen og de forventede katastrofene som kommer som et resultat av den globale oppvarmingen hvis ikke utslippene stoppes – var sterk kost.

Ingenting ble pakket inn eller formildet.

Annonse

– Dette er verre enn en verdenskrig, slo Østenstad fast, om kaoset vi og våre barn har i vente.

Eksistensielle trusler

Den sjette utryddelsen som jorda er truet av er for lengst i gang. Eksempler ble gitt – også fra Norge:

 • Dyreliv dør på grunn av ødeleggelse av biotoper, overfiske, forurensing, invasjon av fremmede arter og klimaendringer
 • Den grunnleggende årsaken er overbefolkning og overforbruk, spesielt i den rike verden
 • Arter som er truet inkluderer ett av fire pattedyr, en av åtte fugler, en tredjedel av alle amfibier og 70 % av verdens planter
 • Studie av britiske pattedyr fra 2018: 1 av 5 kan bli utryddet innen 10 år
 • Næringssvikt for sjøfugl (Norge) Fra over 300.000 hekkende par lundefugl på Røst var det kun 12.000 unger som nådde havet

Om klimaendringene:

 • Det er en sjanse på 1 av 20 for at de 2,2 trillionene tonn med karbon i atmosfæren kan skape en eksistensiell oppvarmingstrussel (menneskene kan bli utryddet)
 • Tre risikokategorier av oppvarming: 1. +1,5C er farlig. 2. +3C er katastrofalt innen 2050. 3. +5 er uoverskuelig, forbi katastrofalt, involverer eksistensielle trusler.
 • FN advarte allerede i 1990 om at temperaturøkning må begrenses til 1C, ellers risikerer vi samfunnskollaps

Om mulige følgeeffekter av uro, frykt og ødeleggelser:

 • Autoritarisme
 • Facisme
 • Totalitarisme

Halvveis i foredraget ble det holdt to minutts stillhet, noe som kanskje kom overraskende på tilhørerne. Det virket imidlertid helt naturlig, og gav alvoret tid til å synke inn.

Foredraget som ble holdt er et standardforedrag som er utarbeidet ved hovedavsnittet til Extinction Rebellion i England, og  det brukes overalt i de landene hvor nettverket er opprettet.

Extinction Rebellion fikk nye medlemmer i Oslo onsdag.

– Vi holdes for narr

Inger Østenstad siterte en rekke forskere i foredraget. Professor Kevin Anderson ved Energy and Climate Change University of Manchester, har med flere eksempler kommentert selvbedraget som inntreffer rundt klimaspørsmålet:

 

“Vi vil heller stille spørsmål ved fysikken enn verdens økonomiske modell”

“Forskere er uvillige til å si hvor utfordrende Paris-forpliktelsene er”

“Forskere selvsensurerer”

“Vi holdes for narr med at det vil komme en løsning i fremtiden”

 

Mener at den ubehagelige sannheten fornektes

– Sannheten er at ingenting skjer. Fornektelse er mer komfortabelt enn å erkjenne en ubehagelig sannhet. Miljøbevegelsen har mislykkes i å legge press på myndighetene, sa Østenstad.

Dette er også i korte trekk noe av det som Extinction Rebellion er tuftet på. Selv om det gjøres gode enkelttiltak på klimasiden er summen av tiltakene altfor svak, og kurvene peker fortsatt feil vei for kloden.

Verktøyene til XR er fysisk protest, ikke-voldelig sperring av trafikkårer, sivil ulydighet, være et irritasjonsmoment for myndighetene, ha vilje til å la seg arrestere for handlingene, vilje til å bli bøtelagt og fengslet.

Med målet om at myndighetene skal presses til å gjennomføre tiltakene som skal til for at temperaturøkningen begrenses til 1,5 grad.

At det er mulig å få til raske nok løsninger, var Østenstad ikke i tvil om. Både teknisk og økonomisk. Men det er ingen tid å miste.

– Ønsker jeg å se mine barnebarn i øynene og si at jeg gjorde det jeg kunne? sa Inger Østenstad.

– Vi er her fordi ingen lenger tror på at politikerne vil ta grep

Østenstad var offensiv.

– Ser dere hvilken makt vi besitter?

Budskapet hennes falt i god jord hos tilhørerne. Flere på møtet gav uttrykk for at de er på god vei til å bli XR-medlemmer, og noen av dem hadde fartstid som miljøaktivister bak seg. En forfatter blant tilhørerne proklamerte på stedet at han kom til å melde seg inn, og med glede ville la seg arrestere.

Annonse

En annen tilhører sa:

– Ingen tror lenger på at politikerne vil ta grep. Derfor er vi her. Vi tror ikke på løgnene deres lenger. Men egentlig vet de godt hva som skjer, og hadde Erna vært her i kveld tror jeg neppe hun ville ha benektet tallene og faktaene som er lagt frem.

Det var mange unge voksne på møtet, men også representanter for besteforeldreaksjonen, en generasjon med mye erfaring fra sivil ulydighet.

Etter en gjennomgang av praktiske punkter i den videre organiseringen av XR Norway, ble møtet hevet.

Inger Østenstad rundet av møtet slik:

– Dette var magisk, ikke sant?