Faktisk: Nei, MDG vil ikke erstatte funksjonshemmedes privatbiler med busser

295
Ill.foto: Buss ved Oslo rådhus. Foto: Wolfmann / Wikimedia Commons.

Annonse