Vedtak: Fra nå av skal NJ “tenke aktivt på klima og miljø i sitt arbeid”

315

I et nytt avsnitt i organisasjonens program, med overskriften “Klima og miljø”, er denne teksten tatt inn: “NJ (Norsk Journalistlag) erkjenner klimautfordringene, og skal aktivt tenke grønt i sitt arbeid.”

Programtillegget ble enstemmig vedtatt under NJs landsmøte sist torsdag, skriver journalisten.no.

Landsstyremedlem og medlem av redaksjonskomitéen, Pål Hellesnes, presiserte på møtet hva klimatillegget innebærer:

Annonse

– Det har vært viktig for ganske mange, både i og utenfor komiteen, at dette ikke skal oppfattes som hva mediene skal kunne skrive om klima. Det er viktig at forslaget er et politisk standpunkt for organisasjonen, sa Hellesnes ifølge Journalisten.

I en tiltaksplan ble denne ordlyden tatt inn: “NJ skal iverksette miljøtiltak innad i organisasjonen.”

– Det vil bety at landsstyret må tilbake hit om to år, svare på hva de har gjort i perioden og stå til rette for det, sa NJ-nestleder Dag Idar Tryggestad.