Foto: Greenpeace.

Greenpeace lanserer i dag en rapport (kan lastes ned her) som slår fast at 30 prosent av verdens internasjonale havområder bør vernes innen 2030.

Annonse

Lanseringen av rapporten skjer mens  verdens land er samlet i FN for å forhandle om en global hav-avtale.

Det er uavhengige forskere fra universitetene i York, Oxford, Edinburgh og Salford som sammen med Greenpeace står bak rapporten 30×30: A Blueprint For Ocean Protection. Rapporten viser, skriver Greenpeace, hvordan internasjonale havområder bør vernes for å bevare naturen og minimere påvirkningen fra klimaendringer, havforsuring, overfiske og plastforurensning.

– Vi er overrasket over hvor raskt utarmingen av viktige og spektakulære arter i internasjonale farvann skjer, sier Callum Roberts, professor i marinbiologi ved Universitet i York og en av forfatterne av rapporten.

Kart som viser havområdene som Greenpeace foreslår vernet. Ill.: Greenpeace.

Mangler internasjonalt regelverk

Nesten halvparten av kloden vår er havområder utenfor nasjonale grenser, såkalt internasjonalt farvann, men det finnes ikke noe internasjonalt regelverk som regulerer bruken, påpeker Greenpeace. I stedet er områdene er underlagt et “virvar av regionale regelverk”, og flere områder er ikke regulert i det hele tatt. Under 1 prosent av verdens internasjonale hav er har tilstrekkelig vern, ifølge organisasjonen.

– Store tap av sjøfugler, skilpadder, haier og marine pattedyr viser at systemet for å beskytte naturen ikke fungerer og at FN må fikse dette snarest. Denne rapporten beskriver hvordan et nettverk av marine verneområder kan rulles ut i internasjonalt farvann og beskytte arter fra utryddelse og hjelpe dem til å overleve i et miljø som raskt endrer seg, sier Roberts.

Tar Erna Solberg på ordet

Greenpeace viser til at statsminister Erna Solberg i fjor uttalte at “store områder i verdenshavene preges av ville vesten-tilstander, uten regulering”. Greenpeace mener at Norge må ta en aktiv rolle i FN for å etablere et overordnet globalt forvaltningsorgan som regulerer vern og bærekraftig forvaltning i internasjonalt farvann.

– Vi står i fare for å ødelegge og tømme havene våre for ressurser. Verden står akkurat nå overfor en historisk mulighet til å få på plass et regelverk som tar bedre vare på havet. Norske myndigheter må sørge for at vi får en sterk og helhetlig FN-avtale for å beskytte internasjonale havområder, sier havrådgiver i Greenpeace Norge, Halvard Raavand.