Bislett stadion er først i Norge med lagring av solenergi på brukte bilbatteri. Foto: Frøydis Skattum/Kultur- og idrettsbygg.

Bislett stadion ble i 2018 Norges første idrettsanlegg med solceller på taket, med en kapasitet på 109 kWh. Nå er neste fase i havn.

– Kultur- og idrettsbygg er opptatt av å følge opp byrådets satsning på miljø, og vi vil være en pådriver for å gjøre idrettsanleggene våre mer miljøvennlige, sier direktør i Kultur- og idrettsbygg, Eli Grimsby.

– Energilagringssystemet som er etablert på Bislett stadion vil gi oss en langt bedre utnyttelse av energiproduksjonen fra solcellepanelene, og styringssystemet vil bidra til å redusere energibruken, sier Grimsby.

Annonse

Energilagringsystemet kommuniserer med solcelleanlegget. Etter installasjon av batterier, vil overproduksjonen av solstrøm starte opp ladesyklusen til batteriene som kan benyttes enten til å justere energitoppene, eller nyttes på de mest belastede tidspunktene som under arrangementer hvor det brukes ekstra mye strøm.

I tillegg er anlegget på Bislett stadion spesialtilpasset slik at det kan benyttes som reservekraft hvis strømmen går. Inne på stadion er det montert en skjerm som viser hva solcelleanlegget produserer av strøm.

Med energilagring og styringssystemet på plass vil energibruken kunne styres etter når det er behov for å bruke energien på stadion. Batterianlegget består av gjenbrukte batterier fra Nissan Leaf, og batteriene sørger for at toppene reduseres med fornybar solenergi.

Solcelleanlegget på Bislett stadion ble etablert sommeren 2018. Det er på 1100 m2 og dimensjonert for å produserer drøye 150 000 kwh per år. Solcelle-modulene er plassert mellom takbjelkene på tribunetakene og er ikke synlige fra gateplan.

Prosjektet har fått støtte fra Oslo kommunes Klima- og energifond med kr 3,68 millioner.

Bislett stadion kan dermed smykke seg med disse klima- og miljøtiltakene:

  • Varme og strøm til stadion er fra fornybare kilder (grønne sertifikater)
  • Det er gjennomført tiltak for å kutte i energiforbruket
  • Solcelleanlegg – 1100 m2 med høyeffektive solcellepaneler
  • Eget batterianlegg for energilagring
  • Kildesortering