Faktisk: Vi vet ikke om folk flyr mindre i Sverige på grunn av flyskam

197
Ill.foto: Pixabay.