Toppledelsen i MP Pension. Foto: Skjermdump, selskapets hjemmesider.

De ti selskapene er ExxonMobil, Equinor, BP, Chevron, PetroChina, Rosneft, Royal Dutch Shell, Sinopec, Total og Petrobras.

Som årsak til at de kvitter seg med eierandeler på tilsammen 644 millioner danske kroner i de ti selskapene, skriver MP Pension at de ønsker å ta medansvar for den grønne omstilling og sikre medlemmenes langsiktige avkastning.

Videre skriver fondet i sin pressemelding at frasalget skjer fordi MP vurderer at “selskapenes langsiktige forretningsmodeller ikke er forenlige med klimamålene i Parisavtalen.”

Annonse

Om Equinor spesielt skriver MP Pension i sin begrunnelse – på plussiden – at de har registrert at selskapet har foretatt en rekke nye tiltak som skal sikre økt fokus på klimaendringene og overgangen mot en lavutslippsøkonomi.

Det er imidlertid ikke nok til å redde Equinor fra utkastelse fra fondet, for det heter videre:

“Selskapet har ikke implementert en strategi som sikter mot å imøtekomme Parisavtalens målsettinger. MP vurderer at selskapet stadig planlegger å utnytte for mange av sine fossile reserver til å være kompatibel med Parisavtalen. Den manglende informasjon om selskapets mulige lobbyaktiviteter skaper ikke større sikkerhet omkring selskapets kompatibilitet med Parisavtalens målsettinger”.

MP Pension har også merket seg hva som skjedde på den siste generalforsamlingen til Equinor. Blant annet møtte det der opp flere representanter for protestbevegelsen mot Equinors oljeboringsplaner i Australbukta.

MP Pension skriver:

“Equinor har ikke støttet klimaforslag. På Equinors generalforsamling i 2019 var der flere klimarelaterte aksjonærforslag. Equinor anbefalte å stemme mot samtlige forslag. I 2018 støttet selskapet likeledes ikke klimarelaterte aksjonærforslag”.

Du kan lese hele eksklusjonsbegrunnelsen for Equinor her.