Ill.foto: Pxfuel.

– Det har vært et ekstremt travelt år for CAMS når det gjelder overvåking av skogbranner, sier seniorforsker Mark Parrington.

Parrington er ansatt ved Copernicus Atmospheric Monitoring Service (eller CAMS), det EU-baserte overvåkingsorganet av vær og atmosfæriske forhold på kloden.

– I løpet av året har vi fulgt nøye med på intensiteten i brannene over hele verden, og røyken som slippes ut, og til tider har vi sett helt eksepsjonell brannaktivitet. Selv på steder der vi forventet å se branner til visse tider på året, har vi sett overraskende aktivitet noen steder, sier Parrington.

Når 2019 nå er i ferd med å ebbe ut konkluderer man i CAMS med at året har vært fylt med uvanlig aktivitet både når det gjelder intensitet og utslipp fra branner, og utover hele kloden.

Annonse

Dataene som organisasjonen tilbyr fra satelitter og sensorer kan blant annet forutsi hvordan luftkvaliteten vil bli påvirket opptil fem dager fram i tid, når det brenner i et område. Forurensingen fra en skogbrann kan være mye større enn fra industri. Kombinasjonen av partikler i luft, CO og andre forurensingsstoffer kan være helseskadelig for alle typer liv, understreker CAMS.

Store CO2-utslipp, men ikke rekord

I årets første 11 måneder ble det sluppet ut om lag 6735 megatonn CO2 (1 megatonn er 1 million tonn) fra skogbranner rundt om på kloden. De mest kjente har vært brannene i Amazonas, Indonesia, og Australia, men det har også vært store branner mange andre steder i verden. CO2-utslippene fra branner er de høyeste siden 2015, men det er ikke et rekordår. Både 2003, 2012 og 2015 ble det målt utslipp på 8.000 megatonn CO2 eller mer.

CAMS har overvåket andre slike store branner i Colombia, Venezuela, Syria, Mexico, Alaska og deler av Sibir. Alle disse har hatt betydelig innvirkning på regional luftkvalitet i tillegg til de andre problemene som brannene har skapt.

I Brasil ble storbyen Sao Paolo tidligere i høst hardt rammet av røykforurensing fra branner i Amazonas. Men selv om det brant tusenvis av steder i Brasil i løpet av året, viser målingene til CAMS at utslippene fra brannene var ganske likt med det som tidligere er målt pr år. Det foreligger data fra 2003 og framover. Men det er likevel bekymring for virkningene brannene får på karbonsyklusen, tapet av regnskog og endring i vegetasjonen.

Ekstrem varme i Australia, og masse branner

Australia har hatt kraftig økning i sine skogbranner i delstatene Queensland og New SouthWales, og det brenner fortsatt. Røyken fra disse brannene har også trukket ut i Stillehavet og nådde etterhvert helt til Sør-Amerika. Flere delstater i Australia erklærte unntakstilstand på grunn av høy luftforurensning fra branner.

Australia har hatt flere hetebølger siden i høst. Tirsdag 17. desember ble det notert ny nasjonal varmerekord. Da ble maks gjennomsnittstemperatur for hele landet målt til 40,9 grader celsius.