lørdag, april 21, 2018

Ny forskning: Golfstrømmen ER i fare – vintrene i Vest-Europa kan bli ekstremt kalde

Golfstrømmen har svekket seg dramatisk de siste årene, og kan stå foran en kollaps, heter det i en artikkel på det amerikanske nettstedet Democracy Now!, som igjen siterer fra...

New Zealand stopper oljeleting – klimahensyn veier tyngst

Kontraproduktivt, mener olje- og energiminister Terje Søviknes, men beslutningen hylles fra miljøhold og opposisjon. New Sealand's regjering kunngjorde i dag at de vil stanse all ny leting etter...

Dansk pensjonsselskap kaster ut 35 oljeselskaper – nå skal bilindustrien granskes

PKA heter pensjonsfondet, og har en formue på 275 mrd danske kroner. I fjor gransket fondet 62 av verdens største oljeselskaper, med henblikk på innsats for klimaet. Det...

Colombia får 400 nye millionar frå Noreg til regnskogvern

Colombia er eit av Noregs hovudsamarbeidsland for vern av tropisk regnskog, og landets regnskog dekkjer meir enn 600.000 kvadratkilometer. Meir enn halvparten av Colombias klimautslepp kjem fra...

Siv Jensen sier tja til oljefondinvesteringer i unotert, fornybar energi

I årets stortingsmelding om SPU, Statens pensjonsfond utland, sier regjeringen at de vil vurdere å tillate investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi. Ikke-børsnoterte aksjer blir det ikke...

Kontraktene for de tre siste vindparkene i Fosen er tildelt

Kontraktene for infrastruktur i de tre siste vindparkene i Fosen-utbyggingen er tildelt Johs. J. Syltern fra Fosen. Ifølge en pressemelding har oppdraget en samlet verdi på over...

Apple går nå på 100 % fornybart over hele kloden

Alle Apple-butikker, kontorer, datasentre og samlokaliserte anlegg i 43 land – blant annet USA, Storbritannia, Kina og India, driftes på strøm fra fornybare kilder. I tillegg har ni...

Høyre-vedtak om oljefondet applauderes fra miljøhold

Høyres landsmøte har vedtatt at Oljefondet kan få investere direkte i såkalt unotert infrastruktur - det vil si ikke-børsnoterte selskaper - som produserer fornybar energi. Det blir ønsket...

Høyesterettsdom i Colombia kan bli historisk viktig for regnskog i Amazonas

Dommen som nylig er avsagt i Colombias høyesterett forplikter myndighetene i landet til innen fire måneder å utarbeide en plan som beskytter Amazonas mot avskoging. Den colombianske avisen...

Bioenergisatsingen i Norge får hard kritikk av Riksrevisjonen

Årsforbruket av bioenergi var forventet å øke med inntil 14 terawattimer (TWh) fra 2008 til 2020, men var i 2016 økt med bare 1,6 TWh. – Satsingen er...