mandag, desember 11, 2017

Her er listen: Elleve selskaper vil lete etter olje i 24. konsesjonsrunde

Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra 11 selskaper om å få tildelt nytt leteareal i 24. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel. Departementet melder at de tar sikte...

Nye funn: Store metanutslipp kommer fra trær i Amazonas

Forskningen viser at totalt ser disse metanutslippene ut til å være like store som utslippene fra alle verdens hav, eller som fra den arktiske tundraen. Det er...

Posten tester kinesisk elvarebil

Posten Norge har som mål å benytte kun fornybare energikilder innen 2025. De små kjøretøyene er allerede elektriske - nå begynner jobben med å prøve ut større biler. Den...

Oslos første helektriske busser på plass

Torsdag tok Oslo enda et skritt mot nullutslipp, når tre av i alt seks testbusser ble sluppet løs på Rådhusplassen. Tre selskaper i Ruter-nettverket skal teste tre...

Vi trenger løver på Løvebakken

For fire år av gangen vinner de vår tillit, hovedsakelig med grunnlag i de sakene de løfter, og de løftene de gir i valgkampen. Denne tilliten skal...
video

De norske isbreene kan være borte om 80 år (se animasjon)

Dette vil kunne skje innen århundreskiftet dersom vi ikke når togradersmålet i Parisavtalen, hevder NVE. Uansett vil klimaendringene bidra til å redusere isbreene, og det er allerede i...

Bærekraftig byutvikling: Oslo konkurrerer med 14 av verdens storbyer

En internasjonal konkurranse som heter "Reinventing Cities" skal fremme klimavennlig og innovativ byutvikling. Oslo har meldt inn to eiendomsprosjekter, et på Furuset og et på Stovner. Det er...

Siste runde i klimarettssaken

På rettens siste dag var det tid for replikkutveksling. Saksøker fikk først muligheten til å presisere eller tilbakevise ting regjeringsadvokaten hadde sagt i sitt hovedinnlegg. Deretter ble...

Økt transport spiser opp klimaeffekten fra elektrifisering

En ny rapport (last ned her) fra Enova viser at utslippene fra transportsektoren er relativt stabile, selv om transportmidlene blir mer energieffektive. Klimagassutslippene per transportmengde går nedover,...

Fiji-utsendinger på COP23 kom til Oslo, de advarer: – Vi trenger handling nå

Borgerne av Fiji og millioner andre øyboere står til knes i klimautfordringer, og fremtidsutsiktene slukes av havet. Mens klimarettssaken i Oslo pågikk var Samuela Kuridrani og Alisi Rabukawaqa...