fredag, april 20, 2018

Universitetet i Tromsø har bestilt to elfly

UiT - Norges Arktiske Universitet - blir det første universitetet i landet som kommer til å få egne elfly til bruk i forskning. Kanskje kommer de to bestilte...

Klimaendringene: Stockholm kan få det hett, Kristiansand blir våtere

I en forskningsrapport fra Newcastle University i England vurderes framtidig fare for flom, tørke og hetebølger i 571 europeiske byer. Samtlige byer som er med i studien...

Rekordstor interesse for Klimasats: Her er listen over årets søkere

Klimasatsordningen er inne i sitt tredje år, og denne gangen har det kommet inn 353 søknader fra kommunene. Alle fylkene er representert. Det er satt av 150 millioner...

Klimaendringer i andre land vil også kunne ramme Norge hardt

En orkan i Houston kan gi store utslag på norske selskapers verdi på Oslo børs, og tørke, flom og ekstremvær i sårbare land kan føre til humanitære...

Storbyene står opp mot fossilindustrien, Paris vurderer å følge etter New York

Beslutningen kommer bare kort tid etter at Paris opplevde voldsomme nedbørsmengder med påfølgende storflom, slik at elva Seinen steg nesten 6 meter over vanlig nivå. Flommen i...

Arktis: Store mengder kvikksølv er lagret i permafrost som står i fare for å...

Nye funn gjort av en amerikansk forskergruppe peker på enda en alvorlig sidevirkning knyttet til global oppvarming.  Forskningen er omtalt i AGU Publications.  Mengden av kvikksølv som er innelåst i...

Klimarettssaken ankes til Høyesterett (saken er oppdatert)

Dette ble klart i en pressekonferanse mandag, som ble holdt av NUs nye leder Gaute Eiterjord, Truls Gulowsen fra Greenpeace Norge og deres advokat Cathrine Hambro. Natur og...

Dommedagsklokken er to på tolv

Klimaendringene - som er en av de tre store truslene som bygges inn når "dommedagsklokken" justeres - er så farlige at verdens nasjoner må redusere sine klimagassutslipp...

Global Opportunity Report 2018 – klimakrise eller gylden mulighet?

Ufattelig nyttig og unikt verktøy, mener økonomer, men hevder innsatsen må reguleres av fellesskapet. Lanseringen skjedde torsdag, og mange ledere fra det norske nærings- og samfunnslivet fylte salen...

Kongsberg VGS har Norges beste grønne entreprenører

I vinnerarbeidet har elevene sett på hvordan både matproduksjon, avfallshåndtering og energitilførsel kan foregå i framtidens byer. Konkurransen "Energi for framtiden" skjer i regi av organisasjonene Ungt Entreprenørskap...