8.5 C
Trondheim
onsdag, oktober 17, 2018

Bilbransjen mener dårlig bruktbilsalg gjør at klimamålene blir vanskelige å nå

Forbundet mener at en bruktbilboble er på vei, og legger skylden på et tøft bruktbilmarked der prisene er under press. Den økende etterspørselen etter elektriske biler på grunn...

2-graders målet blir vanskelig å nå – risiko for 4-5 graders økning

Selv om Parisavtalens reduksjonsmål på utslipp nås, risikerer vi likevel at oppvarmingen vil overstige 2 grader, er en av konklusjonene. Studien er gjennomført av et team av svenske,...

Nå stammer 1/6 av verdens energi fra sol og vind

Kullkraft utgjør fortsatt en stor andel av kaken, bare i Kina produseres det 1 mrd kWh fra kull. Tallene er hentet fra Bloomberg New Energy Finance, og omtales...

Øst-Antarktis har vært stabilt mot issmelting, men nå endrer det seg

To store isbreer i Øst-Antarktis er i ferd med å destabiliseres på grunn av varme havstrømmer og økning i de globale temperaturene, viser ny forskning. Ifølge nettstedet Inhabitat.com...

De mørke rekordenes sommer. 2018 brukt opp på 212 dager

Etter første august er vi på krita igjen, i en enorm økologisk gjeldsspiral som har stått på avdrags- og rentefritak siden midten av 70-tallet. Da passerte forbruket...

Sola varmer opp vannet til bilvaskemaskinen

Anlegget vil sørge for om lag 55.000 kWt, og denne solenergien erstatter 12.000 liter olje, ifølge Circle K som drifter stasjonen på Fjellhamar. Stasjonen er selskapets største bilvaskestasjon...

Sparebank 1 Forsikring inngår avtale med Zero

Det er klimautslipp som står i sentrum for samarbeidet. Gjennom avtalen ønsker SpareBank 1 Forsikring å få til mer enn om selskapet bare opererer på egenhånd. Ambisjonen er...

Irland divesterer fra alt fossilt, som første land i verden

Den nye loven ble enstemmig vedtatt i det lavere kammeret i nasjonalforsamlingen denne uken. "Så fort som mulig" blir tolket ut som en tidsramme på fem år. Det...

Dette er fem av de flinkeste byene i verden på klimaplanlegging og tiltak

CDP (Carbon Disclosure Project) er et non-profit nettverk av byer, land, regioner og selskaper som frivillig rapporterer måledata, idéer og styringsmetoder på klima- og miljøtiltak. Dataene blir analysert...

250 fossilfrie leiligheter bygges på Storo i Oslo

BREEAM-sertifisering baseres på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning. Nyegaardskvartalet på Storo i Oslo...