12.5 C
Trondheim
tirsdag, juli 17, 2018

To norske bedrifter fikk Horisont 2020-midler for miljøkonsepter

– Vi er stolte over å kunne bidra til at flere norske bedrifter erobrer europeiske markeder, sier Mona Skaret, Innovasjon Norges direktør for privat og offentlig innovasjon. Fem...

Nå er (noe) norsk vann kartlagt for mikroplast, og resultatene er veldig gode

Det er omlag 3.600 vannverk i Norge, så dette handler om stikkprøver. Men de vannverkene som man forventet å finne mest mikroplast i, er med i utvalget. Det...

Sjekk “din” kunstgressbane – 12.000 skoleelever målte granulatspill fra trening på norske baner

En forskningskampanje i regi av av Forskningsrådet i samarbeid med Miljølære.no, fikk med seg elever fra 285 norske skoler til å sjekke kunstgressbaner i Norge Ikke alle kunstgressbanene ble...

Bayer får kjøpe Monsanto

Amerikanske myndigheter har med visse forbehold gitt tillatelse til at det tyske kjemikonsernet Bayer får kjøpe det amerikanske selskapet Monsanto, kjent blant annet som produsent av spøytemiddelgiften...

Laveste avfallsgjenvinning i Norge siden 2005 – og deponeringen øker

Så liten gjenvinningsgrad har det ikke vært på 11 år. Målet for gjenvinningsgrad på ordinært avfall i Norge er 80 prosent, og det er også et nasjonalt...

Regjeringen friskmelder Sandefjordsfjorden

Én kvadratkilometer forurenset havbunn, tilsvarende arealet av 140 fotballbaner, er blitt dekket til, opplyser Klima- og miljødepartementet. Departementet viser til at undersøkelser og risikovurdering i 2011 konkluderte med...

Kvikksølvinnholdet i Oslo-torsken øker – kan noe av årsaken være prosjekt “Ren Oslofjord”?

Ordlyden i kostholdsrådet gjelder i skrivende stund, mai 2018. I tillegg sier Mattilsynet at blåskjell fra indre havn ikke bør spises av de samme gruppene, på grunn av høyt...

På Huk etter mikroplast – men en dugnad i året fjerner ikke problemet

Mens dykkere hentet opp de store tingene; bildekk, sykler og campingstoler, hadde de over hundre frivillige som var møtt opp på den store strandryddedagen en annen utfordring...

Vil stoppe nano- og mikroplast med manetslim

Et forskningsprosjekt ser på utsiktene til å utnytte naturens egne spesialiteter til å stanse noe av plastforurensingen til havet. For slimet som manetene produserer har evnen til å...

Den grå Groruddalen KAN bli grønn igjen – spørsmålet er når

Oppgaven er stor. Store deler av Groruddalen anno 2018 er fortsatt preget av  belastende trafikkårer og mye skjemmende industrialisering. Dette til tross for Groruddalssatsingen, et 10-årig samarbeidsprosjekt mellom...