8.5 C
Trondheim
fredag, oktober 19, 2018

Kloden i budsjettet

Hele verdenssamfunnet - og land som Norge især - må legge om kursen radikalt for at vi skal redde verden slik vi kjenner den. Noen timer senere,...

Regjeringen subsidierer katastrofen, mener unge miljøvernere

Stø kurs mot klimakatastrofe Spesielt på to områder er kritikken tydelig. For det første gjenspeiler ikke energi- og klimapolitikken den akutte kritiske situasjonen som kloden befinner seg i,...

Helbom

Nok er nok? Med utgangspunkt i protesten mot bompengeringen på Jæren sprer motstanden seg nå fra bygd til by, og over hele landet. Folk som ikke har tilgang...

Det jobbes for å dempe gebyrveksten

Av områdedirektør Helge Eide, KS og direktør Toril Hofshagen, Norsk Vann (KRONIKK) Takk til Huseiernes Landsforbund, som med sine gebyrutspill i media bidrar til oppmerksomhet om de viktige...

Når arbeidet blir Gud

Hvis en antropolog fra Ny-Guineas regnskog kom til vesten, ville hun trolig skrive hjem om et eksotisk fenomen som de innfødte vier enormt med tid og mening:...

Cruisenæringen må justere kursen

(KRONIKK) Stortinget har vedtatt at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050, noe som innebærer at norske klimagassutslipp skal kuttes med 80–95 prosent. Dette vil kreve tiltak...

Er vann dyrt, Morten Meyer?

Av områdedirektør Helge Eide, KS og direktør Toril Hofshagen, Norsk Vann  Det vil alltid være forskjeller i kostnader for vann og avløp, som følge av befolkningstetthet og...

Vi må gjenvinne fosfor fra avløpsslam og biorest

Gjenvinning av fosfor er nødvendig både ut fra miljøhensyn og matsikkerhet. (KRONIKK) Fosfor er et grunnstoff som inngår i DNA-molekylet og i sentrale cellestrukturer hos planter og dyr....

Klimasommeren 2018 – og hva nå?

(KRONIKK) Langlesing fra RORG-samarbeidet / Global | 10.09.2018 Kan klimatoppmøtet i Polen i desember (COP24) vil bringe oss fremover? Fortsatt står fattige mot rike land, og her hjemme jubler våre...

Naturretten og de økologiske prinsipper

(KRONIKK) Naturretten sier at hvert menneske er født med visse grunnleggende og umistelige rettigheter. Retten til liv, frihet og eiendom regnes vanligvis til disse rettighetene. På grunn av...