mandag, juni 26, 2017

Frisk matjord er nøkkelen til å mette verden

KRONIKK Både det romerske imperiet og andre fortidssamfunn rundt i verden har tross alt blitt undergravd av jorderosjon fra helt kjemikaliefrie dyrkingsjorder. Andre jordbruksmyter hindrer oss i å...

Er bensin og diesel historie om åtte år?

KRONIKK Et veiskille: Om åtte år vil ingen nye biler, busser eller lastebiler være drevet av en diesel- eller bensinforbrenningsmotor, noe som videre vil innebære en totalkollaps for...