tirsdag, oktober 17, 2017

Arendal ble første kommune i verden i FNs «Climate Neutral Now»

De tilknyttede aktørene i FN-programmet forplikter seg til å nå 100 % klimanøytral drift. Arendal kommune vedtok enstemmig målet om klimanøytralitet allerede i 2008. I slutten av august...

Nortura kutter CO2-utslippene med 1500 tonn

En ny bioenergisentral - et ledd i arbeidet med det grønne skiftet - er nylig åpnet ved lokalitetene til Nortura på Rudshøgda på Ringsaker i Hedmark. Det...

Denne boken er trykt på landbruksavfall

Boken "Kunsten å IKKE kaste mat" av Thomas Horne følger linjen helt ut. Ingenting skal gå til spille. Det reflekteres gjennom valget av papir til boken, som er...

Nobelstiftelsen investerte i våpen og kull

Samme dag som det ble offentliggjort at Nobels fredspris for 2017 tildeles ICAN, en organisasjon som kjemper for forbud mot atomvåpen, avslører Framtiden i våre hender at...

Katolske institusjoner trekker seg ut av fossilinvesteringer

Over 40 katolske institusjoner gjennomfører en rekordstor "divestment" basert på tro, og det skjer på den datoen da Frans av Assisi døde. Summen det er snakk om er...

Skottland forbyr fracking

Den skotske regjeringen meldte tirsdag denne uken at fracking som metode for utvinning av olje og gass skal forbys. Fracking innebærer å pumpe vann, sand og kjemikalier ned...

Nå er returordningen for kasserte småbåter i gang

Fra 1. oktober kan kasserte båtfarkoster opp til 15 fot uten innenbordsmotor leveres inn gratis til kommunene. Farkosten kan eksempelvis være kajakk, jolle, ribb eller andre typer båter...

Statoil inn i solkraft for første gang – kjøper seg inn i prosjekt i...

Statoil har inngått en avtale om å kjøpe 40 % i det 162 MW byggeklare solprosjektet Apodi i Brasil fra Scatec Solar. Prosjektet vil levere elektrisitet til rundt...

Handelens Miljøfond skal ta inn plastposeavgift på 50 øre

En samlet handelsnæring står bak etableringen av Handelens Miljøfond, og mandag erklærte klima- og miljøminister Vidar Helgesen offisielt at regjeringen støtter tiltaket. Det betyr samtidig at det ikke...

Nå er nær hver tredje solgte nybil en elbil – presset øker på infrastrukturen

I september var 29 prosent av nybilsalget elbiler, og siden nyttår har elbilsalget vokst med 33 prosent. Ifølge Elbilforeningen gikk salget av bensin- og dieselbiler ned med 25...