søndag, februar 18, 2018

New York divesterer fra fossil og saksøker fem store oljeselskaper

De fem oljeselskapene er BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil og Royal Dutch Shell. Anklagen fra byen New York er at de fem har bidratt til global oppvarming. New Yorks...

Gigantisk Excel-feil av oljemyndighetene

Teknisk Ukeblad avslører i dag at en feil i et regnearkdokument fra Oljedirektoratet kan ha gitt Stortinget feil grunnlagsinformasjon ved behandling av Barentshavet sørøst. Feilen medførte at Olje-...

Opprop til fylkesmannen om å redde 1000 mål jord utenfor Bergen

Torsdag ble det levert inn et opprop til fylkesmannen i Hordaland, Lars Sponheim, med krav om at han stanser omdisponering av 1000 dekar matjord utenfor Bergen, til boligbygging. Bak oppropet...

Statoil inn i solkraft for første gang – kjøper seg inn i prosjekt i...

Statoil har inngått en avtale om å kjøpe 40 % i det 162 MW byggeklare solprosjektet Apodi i Brasil fra Scatec Solar. Prosjektet vil levere elektrisitet til rundt...

Klimasøksmålet – første akt

  Marius Gulbranson Nordby er utdannet jurist ved universitetet i Oslo og spesialiserte seg i menneskerettigheter og klimarett ved King’s College of London. Han kommenterer løpende klimarettssaken i...

Øko-bonde kan få fengselstraff for salg av upasteurisert melk

Gustaf Koot, som driver økologisk gård i Holmestrand, er tiltalt for å ha solgt om lag 7.000 liter upasteurisert melk. I  Norge er det påbudt å pasteurisere (varmebehandle) all...

Økokrim (miljø) foreslås flyttet til Trøndelagspolitiet. “Klar nedprioritering”, sier MD

Det regjeringsoppnevnte Særorganutvalget foreslår å overføre ansvaret for etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet fra Økokrim til Trøndelag politidistrikt. Det er ikke Miljødirektoratet begeistret for. – Oppfølging av miljøkriminalitet krever spisskompetanse...

Nå kan du skrive under på din egen private “Parisavtale”

Bak klimainitiativet "Min Parisavtale" står miljøorganisasjonene Zero og WWF Verdens Naturfond, samt en rekke næringslivsaktører. Målet med kampanjen er å få hver enkelt av oss til å forplikte...

Klimaendringer i andre land vil kunne ramme Norge også hardt

En orkan i Houston kan gi store utslag på norske selskapers verdi på Oslo børs, og tørke, flom og ekstremvær i sårbare land kan føre til humanitære...

Statoil-ansatt: – Goliat er en skamplett

Ansatterepresentant Ole-Gunnar Rasmussen i Statoil brukte sterke ord for å beskrive måten det italienske selskapet ENI håndterer operatøransvaret i Barentshavet. Rasmussen beskrev Goliat som en skamplett for norsk...