onsdag, februar 21, 2018

Svært alarmerende insektdød – nå advares det om fare for “økologisk armageddon”

En omfattende forskningsrapport viser at Tyskland har mistet tre fjerdedeler av de flygende insektene i løpet av de siste 26 årene. Forskerne slår nå alarm for å...

Vi kan komme mye nærmere klimamålene ved å gjøre jorda grønnere

Ny internasjonal forskning tyder på at så mye som 37 prosent av de nødvendige kuttene i klimagassutslippene kan nås ved treplanting og andre naturlige tiltak. Resultatene kan nås...

Permanent stopp for kulldrift i Svea og Lunckefjell foreslås, gruve 7 fortsetter

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 at kulldriften i Svea og Lunckefjell på Svalbard avvikles. Dersom regjeringen får det som den vil blir det bare kulldrift igjen i...

Dette mener miljøorganisasjonene om statsbudsjettet (det skrytes ikke)

Etter at statsbudsjettet ble lagt fram torsdag har flere av miljøorganisasjonene ved ledende talspersoner kommentert postene. Vi har sett på noen av kommentarene, publisert på organisasjonenes hjemmesider, samt...

Derfor kalles Kristiansands nye bydel for “Framtidens bydel”

Bjørndalen bydel ligger 2,5 kilometer øst for sentrum. Fjernvarme skal gi både oppvarming og varmt vann til hele den nye bydelen. Varmen kommer blant annet fra bedriftene Glencore Nikkelverk...

Arendal ble første kommune i verden i FNs “Climate Neutral Now”

De tilknyttede aktørene i FN-programmet forplikter seg til å nå 100 % klimanøytral drift. Arendal kommune vedtok enstemmig målet om klimanøytralitet allerede i 2008. I slutten av august...

Nortura kutter CO2-utslippene med 1500 tonn

En ny bioenergisentral - et ledd i arbeidet med det grønne skiftet - er nylig åpnet ved lokalitetene til Nortura på Rudshøgda på Ringsaker i Hedmark. Det...

Denne boken er trykt på landbruksavfall

Boken "Kunsten å IKKE kaste mat" av Thomas Horne følger linjen helt ut. Ingenting skal gå til spille. Det reflekteres gjennom valget av papir til boken, som er...

Nobelstiftelsen investerte i våpen og kull

Samme dag som det ble offentliggjort at Nobels fredspris for 2017 tildeles ICAN, en organisasjon som kjemper for forbud mot atomvåpen, avslører Framtiden i våre hender at...

Katolske institusjoner trekker seg ut av fossilinvesteringer

Over 40 katolske institusjoner gjennomfører en rekordstor "divestment" basert på tro, og det skjer på den datoen da Frans av Assisi døde. Summen det er snakk om er...