4.1 C
Trondheim
tirsdag, oktober 23, 2018

Siv Jensen sier tja til oljefondinvesteringer i unotert, fornybar energi

I årets stortingsmelding om SPU, Statens pensjonsfond utland, sier regjeringen at de vil vurdere å tillate investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi. Ikke-børsnoterte aksjer blir det ikke...

Apple går nå på 100 % fornybart over hele kloden

Alle Apple-butikker, kontorer, datasentre og samlokaliserte anlegg i 43 land – blant annet USA, Storbritannia, Kina og India, driftes på strøm fra fornybare kilder. I tillegg har ni...

4 av 10 globale storkonsern nevner FNs bærekraftsmål, men få “drar det lenger”

Ifølge KPMG har de fleste av disse identifisert de bærekraftsmålene som er relevante for deres selskap, men selskapene kobler i liten grad kobler egen virksomhet opp mot FNs...

Høyre-vedtak om oljefondet applauderes fra miljøhold

Høyres landsmøte har vedtatt at Oljefondet kan få investere direkte i såkalt unotert infrastruktur - det vil si ikke-børsnoterte selskaper - som produserer fornybar energi. Det blir ønsket...

Høyesterettsdom i Colombia kan bli historisk viktig for regnskog i Amazonas

Dommen som nylig er avsagt i Colombias høyesterett forplikter myndighetene i landet til innen fire måneder å utarbeide en plan som beskytter Amazonas mot avskoging. Den colombianske avisen...

Bioenergisatsingen i Norge får hard kritikk av Riksrevisjonen

Årsforbruket av bioenergi var forventet å øke med inntil 14 terawattimer (TWh) fra 2008 til 2020, men var i 2016 økt med bare 1,6 TWh. – Satsingen er...

Oslofjorden får forvaltningsplan

Torsdag vedtok et enstemmig Storting at de vil at regjeringen skal utforme en forvaltningsplan for Oslofjorden. Vedtaket fra Stortinget lyder slik: "Stortinget ber regjeringen legge fram en helhetlig plan...

Grønn Byggallianse og NGBC slår seg sammen

Begge er store medlemsorganisasjoner som representerer stor bredde i byggenæringen og tilgrensende næringer. Norwegian Green Building Council (NGBC) administerer miljøsertifiseringsordningen BREEAM-NOR. Formålet til organisasjonen er å drive norsk...

Nå skal også handel med gammelt elfenben forbys i Storbritannia

Dermed får britene den strengeste lovgivningen på området i Europa, og en av de strengeste i verden. (Reuters) Loven innebærer at all omsetning av elfenben eller elfenbenbaserte produkter...

Innseilingen til Halden kan bli utdypet – nå skal naturkonsekvensene utredes

Kystverket skal på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utrede hvordan en eventuell utbedring av innseilingen til Halden påvirker natur og miljø. I 2017 analyserte Kystverket mulighetene for å gjennomføre en...