16.5 C
Trondheim
onsdag, september 19, 2018

Klimaendringer dytter på landbruket. Ny tenketank skal drive fram løsninger

Etableringen skjer i et samarbeid med NIBIO, NMBU, SINTEF, Kongsbergklyngen, Bama og Norsk landbrukssamvirke. Gartnerhallen tror på sterk vekst i norsk grøntproduksjon, og det er blant annet dette...

KLP først ut i Norge med svanemerket investeringsfond

KLPs (Kommunal Landspensjonskasse) siling har skjedd i to trinn, først ved at man fjernet selskaper og sektorer som uansett ikke skulle være med, blant annet fossil energi,...

Håp om rekord og over 100.000 utesovere i Norge på #nattinaturen

I fjor sov opp mot 100 000 ute denne natten, ifølge Norsk Friluftsliv og viser til en undersøkelse som ble gjennomført av Ipsos den gangen. Hashtaggen er #nattinaturen. - Vi satser...

Frankrikes miljøminister går av: “Vi tar miniskritt for å avverge kollaps”

I et radiointervju med France Inter skal Hulot ha sagt at beslutningen hans var et resultat av akkumulerte skuffelser over utilstrekkelige tiltak mot klimaendringer, manglende bevaring av...

Equinor har planer om elektrifisering fra havvind. – Årets havvindnyhet, sier Holm i Zero

Om prosjektet realiseres kan disse olje- og gassplattformene bli de første i verden som forsynes med kraft fra flytende havvindturbiner. Prosjektet kan ifølge Equinor gi mer enn 200.000...

Kommunene får bistand om klimarisiko fra nytt trepartsamarbeid

De tre samarbeidende virksomhetene skal samle og spre kunnskap om kommunenes klimarisiko, med bakgrunn i at klimaendringer også innebærer en økonomisk risiko. Prosjektet starter nå i august, og...

– Feilslått, sier amerikansk finanstopp om at Oljefondet skal beholde olje- og gassaksjene

Finansminister Siv Jensen nedsatte utvalget i februar, og har vært ledet av Øystein Thøgersen, professor ved Norges Handelshøyskole. Mandatet til utvalget var å vurdere hvor sårbar norsk økonomi...

India forbyr all engangsplast innen 2022

FNs miljøprogram har lagt fram en rapport som viser at mer enn 50 nasjoner nå har satt i verk tiltak mot plastforsøplingen.  Plastmengdene i India er store, de...

Plasthvalen fra 1971

 I forbindelse med et annet prosjekt kom fagdirektør Åsmund Bjordal i sommer tilfeldigvis over et dokument fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) fra 1971. Notatet beskriver Havforskningsinstituttets (HI) hvaltokt...

Klimatidspress: Initiativ også i Sverige for å kutte utslippene raskere

I går kom utspillet til SV-leder Audun Lysbakken om å få til et nytt og mer ambisiøst klimaforlik på Stortinget i høst. Både i Norge og Sverige...