5.6 C
Trondheim
søndag, november 18, 2018

Opo blir ikke bygget ut: – Stor seier for vassdragsnaturen, sier Lundberg

SKL mente at en utbygging ville gi bedre flomsikring, men både Norges vassdrags- og energidirektorat, Odda kommune og mange høringsinstanser gikk mot utbyggingen. Dermed valgte utbyggeren å trekke...

Otovo henter 100 mill til Europa-satsing. Nysnø går tungt inn

Sammen med KLP er Nysnø Klimainvesteringer de største nye investorene i denne kapitalutvidelsen. I tillegg har noen mindre, nye investorer samt de eksisterende eierne, OBOS, Akershus Energi og...

Nå starter gravingen etter miljøsynder på Kjeller Flyplass

Det første hullet i miljøkartleggingen på Kjeller Flyplass er allerede gravd. I denne omgang skal det graves ca 160 hull, og hensikten er å avdekke eventuell forurensing...

Oslo-bygg får 12.000 kWh solstrøm – bare fra rekkverkene

Det er Gjøvik-bedriften Sagstuen AS som står for den litt utradisjonelle delen av energiløsningene til "Orkla House", et næringsbygg på tilsammen 24.000 m2. I tillegg kommer en boligblokkdel,...

Kommersiell bruk av torv skal utfases

Bakgrunnen for å opprette en utfasingsplan, er at uttak av torv gir utslipp av klimagasser og fører til store skader på naturmangfold ved at plante- og dyreliv...

New York saksøker ExxonMobil for klimasvindel

Ved at oljeselskapet underspilte forventet risiko knyttet til klimaendringer, ble forretningsvirksomheten skadelidende, hevdes det i anklagen fremmet gjennom statsadvokaten. Over tre år med etterforskning er gjort før påtalen...

DNV inn: Mongstad styrkes i teknologiutvikling på karbonfangst

Det som er verdens største testanlegg for karbonfangst, TCM på Mongstad utenfor Bergen, har signert en samarbeidsavtale med DNV GL for å kunne levere felles rådgivings- og...

Kommune-Norge er ikke nok forberedt på klimaendringer

DSB har funnet at kommunene i Norge jobber bra med samfunnssikkerhet, men påpeker at det må jobbes mer systematisk med klimaendringer. Med oftere innslag av overraskende og heftige...

Får klimanøkkelrolle: Over 2 millioner flere bybeboere hver uke

En av sesjonene på møtet i Krakow samlet ledere fra næringsliv og myndigheter i en diskusjon om klimaløsninger for byer fram mot 2050. Vår klima- og miljøminister...

Lederen for FNs klimapanel kommer til Zerokonferansen

Dermed har Zero skaffet seg et svært solid og høyaktuelt toppnavn til årets konferanse. Den nye rapporten fra IPCC bar bud om at tiden er veldig knapp...