Naturpress

Redaksjon

Kjetil F. Aasmundsson – ansvarlig redaktør kf@naturpress.no / 97 54 76 61

Terje Karlsen – utenriksredaktør / 95 79 97 67

Frilansere og bidragsytere: Morten Risberg, Maren Sæbø, Erika K. Ribu, Sara S. Fjeld, Marius Gulbranson Nordby.

Om billedbruk: Bilder som ikke er kreditert er enten tatt av Naturpress´ egne folk, eller har opphav fra frie fotodatabaser som ikke krever kreditering.

Naturpress mottar støtte fra Fritt Ord til journalistiske prosjekter.

RSS forside: http://naturpress.no/feed/


Om Naturpress

Naturpress er en uavhengig nettavis som publiserer nyhetsstoff og annet innhold knyttet til klima og miljø, men som ikke begrenses av det.

Naturpress er uavhengig – men på naturens side.

Naturpress drives etter Redaktørplakaten og arbeider etter Vær varsom-plakaten for god presseskikk. Naturpress er inntil videre ikke tilmeldt en presseorganisasjon, og vil så lenge det er situasjonen ikke kunne innklages til Pressens faglige utvalg, PFU. Ta kontakt med redaksjonen hvis du føler deg urettferdig behandlet.

Naturpress er under utvikling.

Vil du støtte Naturpress, avisen som skal følge det grønne skiftet framover?

  506524

Bankkonto nr. 1254.62.71976


Utgiver: Naturpress AS, org.nr. 820 042 182