Naturpress

Redaksjon

Kjetil F. Aasmundsson – ansvarlig redaktør kf@naturpress.no / 97 54 76 61

Terje Lind Bjørsvik – daglig leder  tlb@naturpress.no / 90 74 53 76

Erika K. Ribu – journalist  erika.ribu@naturpress.no / 91 81 77 24

Sara S. Fjeld – journalist sara.fjeld@naturpress.no / 97 77 55 56

På prosjekt: Maren Sæbø, Morten Risberg

Marius Gulbranson Nordby (jurist, ansvar for klimarett og faglitteratur)

Om billedbruk: Bilder som ikke er kreditert er enten tatt av Naturpress´ egne folk, eller har opphav fra frie fotodatabaser som ikke krever kreditering.

Naturpress mottar støtte fra Fritt Ord til journalistiske prosjekter som er under arbeid.

Naturpress etterstreber å følge Vær varsom-plakaten for god presseskikk. Naturpress er pr 1. november 2018 ikke tilmeldt en presseorganisasjon, og vil så lenge det er situasjonen ikke kunne innklages til Pressens faglige utvalg, PFU. Ta kontakt med redaksjonen hvis du føler deg urettferdig behandlet.

Naturpress er under utvikling.

Støtt etableringen og arbeidet vårt med

  506524


Om Naturpress

Naturpress er en uavhengig nettavis som publiserer nyhetsstoff og annet innhold som i hovedsak skal kretse rundt klima-, miljø-, og ressurstemaer.


Utgiver: Naturpress AS, org.nr. 820 042 182