Naturpress

Redaksjon

Terje Lind Bjørsvik (ansv. red./journalist) tlb@naturpress.no / 90 74 53 76

Amanda Iversen Orlich (frilanser) amandaboble.blogg@gmail.com / 91 59 28 81  / Snap amandaorlich / Instagram AmandaOrlich

Kjetil Fless (journalist / bidragsyter) kf@naturpress.no / 97 54 76 61

Marius Gulbranson Nordby (jurist / skribent)

Om billedbruk: Bilder som ikke er kreditert er enten tatt av Naturpress´ egne folk, eller har opphav fra frie fotodatabaser som ikke krever kreditering.

Naturpress følger Vær varsom-plakaten for god presseskikk. Naturpress er under utvikling.


Beskrivelse og formål for Naturpress – den grønne dagsavisen

Naturpress er en uavhengig nettavis som skriver om klima-, miljø-, og ressurstemaer.  Menneskeskapte klimaendringer er vår tids største trussel, plast fyller havene våre, miljøgifter skader jordsmonn og luft, og vi produserer, transporterer og forbruker varer og tjenester som om ressursene er uuttømmelige. Det er de ikke.

På Naturpress sine sider skal det informeres og debatteres om disse temaene på en måte som er forståelig, relevant og engasjerende for flest mulig. Miljø- og klimastoffet konkurrerer ikke med krig, politikk, sport, kjendis- , samfunns- eller forbrukerstoff, men blir satt i sammenheng med disse temaene.

En kjerne på to personer har siden mai 2017 på frivillig og ubetalt basis driftet Naturpress, og på denne tiden er det produsert godt over 300 artikler.

Dette har vi gjort for å lære; både om oss selv og hva vi kan få til, om det feltet vi jobber i og menneskene som driver det fremover, og om det er grunnlag for å drive en dagsavis som følger det grønne skiftet. Det er det.  Vi har kompetente journalister, skribenter og fotografer som er klare for å jobbe med oss så snart vi har et driftsbudsjett på beina.

Vil du støtte oss i arbeidet med å reise en ny norsk dagsavis?

Vi blir veldig glade om du trykker liker på Facebook-siden vår, og deler artikler. Vil du bidra økonomisk (da blir vi om mulig enda gladere) kan du betale inn til konto 1254.62.71976.


Org.nr. 820 042 182