Naturpress

Redaksjon

Terje Lind Bjørsvik (ansv. red. / journalist) tlb@naturpress.no / 90 74 53 76

Erika K. Ribu (journalist, frilans)  erika.ribu@naturpress.no / 91 81 77 24

Sara S. Fjeld (journalist, frilans) sara.fjeld@naturpress.no / 97 77 55 56

Kjetil Fless (journalist / bidragsyter) kf@naturpress.no / 97 54 76 61

Marius Gulbranson Nordby (jurist / skribent)

Amanda Iversen Orlich (frilanser) amandaboble.blogg@gmail.com / 91 59 28 81  / Snap amandaorlich / Instagram AmandaOrlich

Om billedbruk: Bilder som ikke er kreditert er enten tatt av Naturpress´ egne folk, eller har opphav fra frie fotodatabaser som ikke krever kreditering.

Naturpress etterstreber å følge prinsippene for god presseskikk slik de er nedfelt i Vær varsom-plakaten. Naturpress er pr 1. mars 2018 ikke tilmeldt en presseorganisasjon, og vil så lenge det er situasjonen ikke kunne innklages til Pressens faglige utvalg. Naturpress er under utvikling.


Beskrivelse og formål for Naturpress – den grønne dagsavisen

Naturpress er en uavhengig nettavis som skriver om klima-, miljø-, og ressurstemaer.  Menneskeskapte klimaendringer er vår tids største trussel, plast fyller havene våre, miljøgifter skader jordsmonn og luft, og vi produserer, transporterer og forbruker varer og tjenester som om ressursene er uuttømmelige. Det er de ikke.

På Naturpress sine sider skal det informeres og debatteres om disse temaene på en måte som er forståelig, relevant og engasjerende for flest mulig. Miljø- og klimastoffet konkurrerer ikke med krig, politikk, sport, kjendis- , samfunns- eller forbrukerstoff, men blir satt i sammenheng med disse temaene.

 

 

 


Utgiver: Naturpress AS, org.nr. 820 042 182