Naturpress

Redaksjon

Terje Lind Bjørsvik – ansvarlig redaktør / daglig leder  tlb@naturpress.no / 90 74 53 76

Beathe Schieldrop – fotograf / koordinator

John Rowley – CTO, frontend-, F-S-, backend developer

Erika K. Ribu – journalist  erika.ribu@naturpress.no / 91 81 77 24

Sara S. Fjeld – journalist sara.fjeld@naturpress.no / 97 77 55 56

Kjetil Fless (bidragsyter, innhold og web) kf@naturpress.no / 97 54 76 61

Marius Gulbranson Nordby (jurist / ansvar for klimarett og faglitteratur)

Amanda Iversen Orlich (frilanser) amandaboble.blogg@gmail.com / 91 59 28 81  / Snap amandaorlich / Instagram AmandaOrlich

Om billedbruk: Bilder som ikke er kreditert er enten tatt av Naturpress´ egne folk, eller har opphav fra frie fotodatabaser som ikke krever kreditering.

Naturpress etterstreber å følge prinsippene for god presseskikk slik de er nedfelt i Vær varsom-plakaten. Naturpress er pr 1. mai 2018 ikke tilmeldt en presseorganisasjon, og vil så lenge det er situasjonen ikke kunne innklages til Pressens faglige utvalg. Ta kontakt med redaksjonen hvis du føler deg urettferdig behandlet.

Naturpress er under utvikling.

Vi har i mai 2018 hatt en åpen pilot ute i ett år, og har samlet mye kunnskap om hva vi skal satse videre på når vi nå bygger opp en økonomi, administrasjon og redaksjon for ordinær drift.


Beskrivelse og formål for Naturpress – kommunikasjon i det grønne skiftet

Naturpress er en uavhengig nettavis som skriver om klima-, miljø-, og ressurstemaer.  Menneskeskapte klimaendringer er vår tids største trussel, plast fyller havene våre, miljøgifter skader jordsmonn og luft, og vi produserer, transporterer og forbruker varer og tjenester som om ressursene er uuttømmelige. Det er de ikke. Nøkkelord er balanse og bærekraft.

På Naturpress sine sider skal det informeres og debatteres om disse temaene på en måte som er forståelig, relevant og engasjerende for flest mulig. Miljø- og klimastoffet konkurrerer ikke med krig, politikk, sport, kjendis- , samfunns- eller forbrukerstoff, men blir gjerne satt i sammenheng med disse temaene der det er naturlig.


Utgiver: Naturpress AS, org.nr. 820 042 182