Høyres landsmøte har vedtatt at Oljefondet kan få investere direkte i såkalt unotert infrastruktur - det vil si ikke-børsnoterte selskaper - som produserer...
Det er registrert tre ynglinger av brunbjørn i Hedmark i 2017, og bestandsmålet for regionen er dermed nådd. – Det er viktig å understreke...
Dommen som nylig er avsagt i Colombias høyesterett forplikter myndighetene i landet til innen fire måneder å utarbeide en plan som beskytter Amazonas...
Årsforbruket av bioenergi var forventet å øke med inntil 14 terawattimer (TWh) fra 2008 til 2020, men var i 2016 økt med bare...
Torsdag vedtok et enstemmig Storting at de vil at regjeringen skal utforme en forvaltningsplan for Oslofjorden. Vedtaket fra Stortinget lyder slik: "Stortinget ber regjeringen legge...
Byen i nærheten av utslippet heter Balikpapan, og ligger på Borneo. Utslippet førte til innføring av unntakstilstand. Det var like før helgen at utslippet...
(Reuters) Salman Khan er en av de mest populære filmstjernene i India, men nå står hans karriere muligens for fall. En domstol i den...
Begge er store medlemsorganisasjoner som representerer stor bredde i byggenæringen og tilgrensende næringer. Norwegian Green Building Council (NGBC) administerer miljøsertifiseringsordningen BREEAM-NOR. Formålet til organisasjonen...
In The Same Boat er en forening som jobber for å redusere marin forsøpling. I fjor seilte styreleder Børje Møster langs hele Norges kyst...
Dermed får britene den strengeste lovgivningen på området i Europa, og en av de strengeste i verden. (Reuters) Loven innebærer at all omsetning av...
Kystverket skal på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utrede hvordan en eventuell utbedring av innseilingen til Halden påvirker natur og miljø. I 2017 analyserte Kystverket mulighetene...
Over 90 prosent av nye dieselbiler i Euro 6 klasse som selges i dag, og som ikke oppfyller EUs utslippskrav, får fortsatt lov...
I fjor ble 119.000 tonn elektronisk avfall innsamlet i Norge og omgjort til verdifulle råvarer. Tilsammen samlet returselskapene inn 143 000 tonn elektrisk og elektronisk...
Riktige leker Gjennom 85 år har den danske leketøysgiganten forsynt stadig flere av verdens barn i alle aldre med stadig mer avanserte klosser, og...
Det melder avisen The Guardian. Den ene studien er på nasjonalt plan, mens den andre tar for seg en stor landbruksregion i det sentrale...
The market for energy storage on the power grid is growing at a rapid clip, driven by declining prices and supportive government policies. Based on our research on the...
Broen til framtiden er treenigheten mellom kirken, fagforeninger og miljøbevegelsen som jobber for å skape 100.000 klimajobber. Vi snakket med intiativtaker Andreas Ytterstad...
NSB har inngått en intensjonsavtale med selskapet GreenMobility om et konsept for utleie av elektriske bybiler i Oslo. Målet til NSB er å stå...
Økt nedbør gir fare for jordskred og flomskred som kan ramme kirkene, i tillegg til råteproblemer. Nesten halvparten av kirkene (752) har allerede...
Olje- og energidepartementet har i dag stadfestet konsesjonen til Innvordfjellet vindkraftverk i Flatanger og Namdalseid kommuner, Trøndelag. Norges Vassdrags- og energidirektorat ga i desember...